12 İLLİK TƏCRÜBƏ İLƏ UNİVERSİTET, VALİDEYN VƏ TƏLƏBƏ ARASINDA KÖRPÜ ROLUNU OYNAYIRIQ.